מאחורי כל הטוב הזה, עומדים הרבה אנשים טובים ומיוחדים, בואו להכיר אותם

אנשים זה כל הסיפור

ועד מנהל

ברק אוסטר

מייסד ומנכ"ל בפועל

linkedin-icon-25.png

אביב כהן

 חבר ועד מנהל

מנהל צוות מרכז 2017

linkedin-icon-25.png

מייקי בן-ארי

 מייסד ויו״ר הועד

linkedin-icon-25.png

נועה דהן-שחר

 חברת ועד מנהל

א. מתנדבים צוות מרכז 2016

linkedin-icon-25.png

רועי אלבה

סמנכ״ל פיתוח

linkedin-icon-25.png

יעל דסאו

 חברת ועד מנהל

א. מיסוד ופיתוח צוות מרכז 2016

linkedin-icon-25.png