מאחורי כל הטוב הזה, עומדים הרבה אנשים טובים ומיוחדים, בואו להכיר אותם

ברק אוסטר

מייסד ומנכ"ל בפועל

אביב כהן

 חבר ועד מנהל

מנהל צוות מרכז 2017

מייקי בן-ארי

 מייסד ויו״ר הועד

נועה דהן-שחר

 חברת ועד מנהל

א. מתנדבים צוות מרכז 2016

רועי אלבה

סמנכ״ל פיתוח

יעל דסאו

 חברת ועד מנהל

א. מיסוד ופיתוח צוות מרכז 2016